Prodigits |
! You are not logged in to Prodigits. Please register or login.
* Alamislam > Topics
ehanduta
syahadat bermakna : bersaksi, melihat, mengakui, memperhatikan, bersumpah, berjanji, menyatakan.
syahadat dalam makna hakiki adalah kecendrungan, kecintaan dan keridhoan kepada :
- Allah sebagai rabb (Qs. 6:162-164)
- Islam sebagai diin (Qs. 5:3)
- Muhammad sebagai nabi dan rasul (uswatun hasanah ) (Qs. 33:21)

syahadat dalam makna taklifi adalah awal mula seseorang di bebani tanggung jawab untuk melaksanakan hukum-hukum Allah ( mukallaf ).
syahadat dalam makna sababi adalah syahadah menjadi bukti seseorang menerima da'wah islam.

dan makna syahadat dalam alqur'an antara lain :
-nyata lawan ghaib Qs. 59:22
- hadir menyertai Qs. 2:185
- sumpah Qs. 24:6
- saksi Qs. 24:2, 70:33
4 Replies 785 Views 0 Bookmarks
topics posts

* Alamislam Forum
fav Bookmarks

* Alamislam

Phoneky Play Store
PRODIGITS ANDROID APP
Download for Android